Rytai (Pācīnasuttaṃ, SN V.v.I.1)

Home > Vertimai > Pacinasuttam

Savathėje. Tada gi Palaimintasis štai ką pasakė:

- Vienuoliai, keturi yra teisingi stengimaisi. Kurie keturi? Štai vienuolis užsidega noru, kad atsiradusios blogos, nedoros būsenos neatsirastų - jis deda pastangas, skatina energingumą, intensyviai naudoja protą, siekia to; užsidega noru pašalinti atsiradusias blogas, nedoras būsenas - jis deda pastangas, skatina energingumą, intensyviai naudoja protą, siekia to; užsidega noru, kad neatsiradusios doros būsenos atsirastų - jis deda pastangas, skatina energingumą, intensyviai naudoja protą, siekia to; užsidega noru atsiradusias doras būsenas įtvirtinti, padaryti neabejotinomis, dauginti, visiškai išvystyti, ištobulinti - jis deda pastangas, skatina energingumą, intensyviai naudoja protą, siekia to. Šie, vienuoliai, yra keturi teisingi stengimaisi.

Panašiai, vienuoliai, kaip Gangos upė linksta link rytų, krypsta link rytų, šlyja link rytų, lygiai gi taip ir vienuolis, vystantis keturis teisingus stengimus, dažnai praktikuojantis keturis teisingus stengimus, linksta link nirvanos, krypsta link nirvanos, šlyja link nirvanos. Ir kaip, vienuoliai, vienuolis, vystantis keturis teisingus stengimus, dažnai praktikuojantis keturis teisingus stengimus, linksta link nirvanos, krypsta link nirvanos, šlyja link nirvanos? Štai vienuolis užsidega noru, kad atsiradusios blogos, nedoros būsenos neatsirastų - jis deda pastangas, skatina energingumą, intensyviai naudoja protą, siekia to; užsidega noru pašalinti atsiradusias blogas, nedoras būsenas - jis deda pastangas, skatina energingumą, intensyviai naudoja protą, siekia to; užsidega noru, kad neatsiradusios doros būsenos atsirastų - jis deda pastangas, skatina energingumą, intensyviai naudoja protą, siekia to; užsidega noru atsiradusias doras būsenas įtvirtinti, padaryti neabejotinomis, dauginti, visiškai išvystyti, ištobulinti - jis deda pastangas, skatina energingumą, intensyviai naudoja protą, siekia to. Štai taip, vienuoliai, vienuolis, vystantis keturis teisingus stengimus, dažnai praktikuojantis keturis teisingus stengimus, linksta link nirvanos, krypsta link nirvanos, šlyja link nirvanos.

Pācīnasuttaṃ (Rytai, SN V.v.I.1)

Sāvatthinidānaṃ. Savathėje. Tatra kho bhagavā etadavoca – Tada gi Palaimintasis štai ką pasakė: ‘‘cattārome, bhikkhave, sammappadhānā. “Vienuoliai, keturi yra teisingi stengimaisi.” Katame cattāro? Kurie keturi? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti užsidega noru, kad neatsiradusios blogos, nedoros būsenos neatsirastų - vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis deda pastangas, skatina energingumą, cittaṃ paggaṇhāti padahati; intensyviai naudoja protą, siekia to; uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti užsidega noru pašalinti atsiradusias blogas, nedoras būsenas vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis deda pastangas, skatina energingumą, cittaṃ paggaṇhāti padahati; intensyviai naudoja protą, siekia to; anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti užsidega noru, kad neatsiradusios doros būsenos atsirastų vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis deda pastangas, skatina energingumą, cittaṃ paggaṇhāti padahati; intensyviai naudoja protą, siekia to; uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti užsidega noru atsiradusias doras būsenas įtvirtinti, padaryti neabejotinomis, dauginti, visiškai išvystyti, ištobulinti - vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis deda pastangas, skatina energingumą, cittaṃ paggaṇhāti padahati. intensyviai naudoja protą, siekia to. Ime kho, bhikkhave, cattāro sammappadhānāti’’. Šie, vienuoliai, yra keturi teisingi stengimaisi.

‘‘Seyyathāpi, bhikkhave, Panašiai, vienuoliai, kaip gaṅgā nadī Gangos upė pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā; linksta link rytų, krypsta link rytų, šlyja link rytų, evameva kho, bhikkhave, bhikkhu lygiai gi taip, vienuoliai, ir vienuolis cattāro sammappadhāne bhāvento vystantis keturis teisingus stengimus, cattāro sammappadhāne bahulīkaronto dažnai praktikuojantis keturis teisingus stengimus, nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. linksta link nirvanos, krypsta link nirvanos, šlyja link nirvanos. Kathañca, bhikkhave, bhikkhu Ir kaip, vienuoliai, vienuolis cattāro sammappadhāne bhāvento vystantis keturis teisingus stengimus, cattāro sammappadhāne bahulīkaronto dažnai praktikuojantis keturis teisingus stengimus, nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro? linksta link nirvanos, krypsta link nirvanos, šlyja link nirvanos? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti užsidega noru, kad neatsiradusios blogos, nedoros būsenos neatsirastų - vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis deda pastangas, skatina energingumą, cittaṃ paggaṇhāti padahati; intensyviai naudoja protą, siekia to; uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti užsidega noru pašalinti atsiradusias blogas, nedoras būsenas vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis deda pastangas, skatina energingumą, cittaṃ paggaṇhāti padahati; intensyviai naudoja protą, siekia to; anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti užsidega noru, kad neatsiradusios doros būsenos atsirastų vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis deda pastangas, skatina energingumą, cittaṃ paggaṇhāti padahati; intensyviai naudoja protą, siekia to; uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti užsidega noru atsiradusias doras būsenas įtvirtinti, padaryti neabejotinomis, dauginti, visiškai išvystyti, ištobulinti - vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis deda pastangas, skatina energingumą, cittaṃ paggaṇhāti padahati. intensyviai naudoja protą, siekia to. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu Štai taip, vienuoliai, vienuolis cattāro sammappadhāne bhāvento vystantis keturis teisingus stengimus, cattāro sammappadhāne bahulīkaronto dažnai praktikuojantis keturis teisingus stengimus, nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro’’ti. linksta link nirvanos, krypsta link nirvanos, šlyja link nirvanos.