Dharmos rato pasukimas (Dhammacakkappavattanasuttaṃ, SN V.XXII.ii.1)

Home > Vertimai > Dhammacakkappavattanasuttam

Vieną kartą Palaimintasis gyveno Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke. Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolių penketuką:

– Vienuoliai, atsisakęs pasaulietinio gyvenimo neturėtų praktikuoti šių dviejų kraštutinumų. Kokių dviejų? Pasišventimo jusliniams malonumams: tai yra žema, nepadoru, pasaulietiška, nekilminga ir nenaudinga; bei pasišventimo savęs kankinimui: tai yra skausminga, nekilminga, nenaudinga. Šių gi, vienuoliai, dviejų kraštutinumų išvengęs, Tathagata suvokė vidurio kelią, kuris atvėrė akis, suteikė žinojimą, atvedė prie ramybės, tiesioginio pažinimo, tobulo atbudimo, Nirvanos.

Ir kas tai, vienuoliai, per Tathagatos suvoktas vidurinis kelias, kuris atvėrė akis, suteikė žinojimą, atvedė prie ramybės, tiesioginio pažinimo, tobulo atbudimo, Nirvanos? Tai taurusis aštuonialypis kelias, t. y.: teisingas požiūris, teisingas ketinimas, teisinga kalba, teisingas veiksmas, teisingas pragyvenimo šaltinis, teisinga pastanga, teisingas atidumas ir teisingas susitelkimas. Štai toks tas Tathagatos suvoktas vidurinis kelias, kuris atvėrė akis… tobulo atbudimo, Nirvanos.

Ogi, vienuoliai, štai kentėjimo taurioji tiesa: gimimas yra kentėjimas, senėjimas yra kentėjimas, ligos yra kentėjimas, mirtis yra kentėjimas, susidūrimas su tuo, kas nemiela, yra kentėjimas, išsiskyrimas su tuo, kas miela, yra kentėjimas, negavimas to, ko norisi, irgi yra kentėjimas; trumpiau, penkios sankaupos prie kurių galima prisirišti yra kentėjimas. Ogi, vienuoliai, štai kentėjimo priežasties taurioji tiesa: tai yra troškimas, vedantis į pakartotiną būtį, susijęs su džiugesiu ir geismu, siekiantis džiugesio tai šian, tai ten, tai yra: juslinių malonumų troškimas, būties troškimas, nebūties troškimas. Ogi, vienuoliai, štai kentėjimo išnykimo taurioji tiesa: tai yra to troškimo visiškas užgesimas ir išnykimas, [jo] atmetimas, atsisakymas, išsilavinimas [nuo jo], [jo] nepriėmimas. Ogi, vienuoliai, štai į kentėjimo išnykimą vedančio kelio taurioji tiesa: tai yra taurusis aštuonialypis kelias, tai yra: teisingas požiūris…teisingas susitelkimas.

Vienuoliai, manyje atsirado toks ankščiau negirdėtų dalykų matymas, supratimas, išmintis, žinojimas ir šviesa: „Tai yra kentėjimo taurioji tiesa.“ Vienuoliai, manyje atsirado toks… ir šviesa: „Tagi kentėjimo taurioji tiesa turi būti visiškai suprasta.“ Vienuoliai, manyje atsirado toks… ir šviesa: „Tagi kentėjimo taurioji tiesa yra visiškai suprasta.“

Vienuoliai, manyje atsirado toks… ir šviesa: „Tai yra kentėjimo priežasties taurioji tiesa.“ Vienuoliai, manyje atsirado toks… ir šviesa: „Tagi kentėjimo priežasties taurioji tiesa turi būti pašalinta.“ Vienuoliai, manyje atsirado toks… ir šviesa: „Tagi kentėjimo priežasties taurioji tiesa yra pašalinta.“

Vienuoliai, manyje atsirado toks… ir šviesa: „Tai yra kentėjimo išnykimo taurioji tiesa.“ Vienuoliai, manyje atsirado toks… ir šviesa: „Tagi kentėjimo išnykimo taurioji tiesa turi būti pažinta.“ Vienuoliai, manyje atsirado toks… ir šviesa: „Tagi kentėjimo išnykimo taurioji tiesa yra pažinta.“

Vienuoliai, manyje atsirado toks… ir šviesa: „Tai yra kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą, taurioji tiesa.“ Vienuoliai, manyje atsirado toks… ir šviesa: „Tagi kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą, taurioji tiesa turi būti išvystyta.“ Vienuoliai, manyje atsirado toks… ir šviesa: „Tagi kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą, taurioji tiesa yra išvystyta.“

Ir iki tol, vienuoliai, kol mano žinojimas ir matymas šių keturių tauriųjų tiesų tokių, kokios jos yra iš tikrųjų, šiais trimis metodais, dvylika būdų, nebuvo visiškai išgrynintas, aš nesiskelbiau pasauliui su jo dėvais, su Mara, Brahma, su atsiskyrėlių ir brahmanų karta, su jo valdovais ir [jų] žmonėmis, pasiekęs neprilygstamo tobulo atbudimo.

Ir tik tada, vienuoliai, kai mano žinojimas ir matymas šių keturių tauriųjų tiesų tokių, kokios jos yra iš tikrųjų, šiais trimis metodais, dvylika būdų, buvo visiškai išgrynintas, aš paskelbiau pasauliui su jo dėvais, su Mara, Brahma, su atsiskyrėlių ir brahmanų karta, su jo valdovais ir [jų] žmonėmis, pasiekęs neprilygstamo tobulo atbudimo. Atsirado manyje žinojimas ir matymas: „Įtvirtintas mano išsilaisvinimas, šis gimimas yra paskutinis, nuo šiol nebebus besikartojančios būties.“

Tai pasakė Palaimintasis. Pamalonintas vienuolių penketukas džiaugėsi Palaimintojo kalba.

Bet tuo pat metu, kai buvo duodamas šis išaiškinimas, išdėstymas, gerbiamas Kondanja patyrė nesuterštą, tyrą Dharmos matymą: „Visa tai, kas turi prigimtį atsirasti, turi prigimtį išnykti“.

Ir Palaimintajam pasukus Dharmos ratą, žemės dėvai sušuko:

– Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis pasuko šį neprilygstamą Dharmos ratą, kurio negali pasukti atgal nei atsiskyrėliai, nei brahmanai, nei dėvai, nei Mara, nei Brahma, nei dar kas nors pasaulyje.

Išgirdę žemės dėvų šauksmą, Keturių didžiųjų karalių sferos dėvai sušuko:

– Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis… nei dar kas nors pasaulyje.

Išgirdę Keturių didžiųjų karalių sferos dėvų šauksmą, Trisdešimt trijų sferos dėvai… Yama sferos dėvai…Pasitenkinimo sferos dėvai…Kūrimo džiaugsmo sferos dėvai… Džiaugsmo kitų kūriniais sferos dėvai… Brahmų grupės dėvai sušuko:

– Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis pasuko šį neprilygstamą Dharmos ratą, kurio negali pasukti atgal nei atsiskyrėliai, nei brahmanai, nei dėvai, nei Mara, nei Brahma, nei dar kas nors pasaulyje.

Tada gi, tuo pačiu momentu, tą pačią sekundę, tą pačią akimirką šauksmas nukeliavo iki brahmų pasaulio. Ir ši dešimties tūkstančių pasaulių sistema sudribo, sudrebėjo, stipriai suvirpėjo, ir buvo matoma pasaulyje begalinė nuostabi šviesa, pranokstanti dėvų dievišką didingumą.

Ir tada gi Palaimintasis ištarė šiuos iškilmingus žodžius:

– Kondanja tikrai suprato, Kondanja tikrai suprato!

Ir dėl to gerbiamojo Kondanjos vardu tapo Anjasikondanja.

Dhammacakkappavattanasuttaṃ (Dharmos rato pasukimas, SN V.XXII.ii.1)

Ekaṃ samayaṃ bhagavā Vieną kartą Palaimintasis bārāṇasiyaṃ viharati gyveno Varanasyje isipatane Išminčių vietovėje migadāye Elnių parke. Tatra [421] kho bhagavā pañcavaggiyee bhikkhū āmantesi Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolių penketuką: “dveme, bhikkhave, antā “Šių dviejų, vienuoliai, kraštutinumų pabbajitena na sevitabbā atsisakęs pasaulietinio gyvenimo neturėtų praktikuoti. Katame dve? Kurių dviejų? Yo cāyaṃ kāmesu kāmasukhallikānuyogo Tai kas yra pasišventimas jusliniams malonumams: hīno tai yra žema, gammo nepadoru, pothujjaniko pasaulietiška, anariyo nekilminga, anatthasaṃhito nenaudinga; yo cāyaṃ attakilamathānuyogo ir tai kas yra pasišventimas savęs kankinimui: dukkho tai yra skausminga, anariyo nekilminga, anatthasaṃhito nenaudinga. Ete kho ,bhikkhave, ubho ante anupagamma Šių gi, vienuoliai, dviejų kraštutinumų išvengęs majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā Tathagata suvokė vidurinį kelią, cakkhukaraṇī kuris atvėrė akis, ñāṇakaraṇī suteikė žinojimą, upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati atvedė prie ramybės, tiesioginio pažinimo, tobulo atbudimo, Nirvanos.

“Katamā ca sā, bhikkhave Ir kas tai, vienuoliai, majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā per Tathagatos suvoktas vidurinis kelias, cakkhukaraṇī kuris atvėrė akis, ñāṇakaraṇī suteikė žinojimą, upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati atvedė prie ramybės, tiesioginio pažinimo, tobulo atbudimo, Nirvanos? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo O tai yra taurusis aštuonialypis kelias, seyyathidaṃ – tai yra: sammādiṭṭhi teisingas požiūris, sammāsaṅkappo teisingas ketinimas, sammāvācā teisinga kalba, sammākammanto teisingas veiksmas, sammāājīvo teisingas pragyvenimo šaltinis, sammāvāyāmo teisinga pastanga, sammāsati teisingas atidumas, sammāsamādhi teisingas susitelkimas. Ayaṃ kho sā, bhikkhave, Štai toks, vienuoliai, majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā tas Tathagatos suvoktas vidurinis kelias, cakkhukaraṇī kuris atvėrė akis, ñāṇakaraṇī suteikė žinojimą, upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati atvedė prie ramybės, tiesioginio pažinimo, tobulo atbudimo, Nirvanos.

“Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ– Ogi, vienuoliai, štai kentėjimo taurioji tiesa: jātipi dukkhā ir gimimas yra kentėjimas, jarāpi dukkhā ir senėjimas yra kentėjimas, byādhipi dukkho ir ligos yra kentėjimas, maraṇampi dukkhaṃ ir mirtis yra kentėjimas, appiyehi sampayogo dukkho susidūrimas su tuo kas nemiela yra kentėjimas, piyehi vippayogo dukkho išsiskyrimas su tuo kas miela yra kentėjimas, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ – negavimas to ko norisi irgi yra kentėjimas; saṃkhittena pañcupādānakkhandhā [pañcupādānakkhandhāpi (pī. ka.)] dukkhā trumpiau, penkios sankaupos prie kurių galima prisirišti yra kentėjimas. Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ – Ogi, vienuoliai, štai kentėjimo priežasties taurioji tiesa: yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā [ponobhavikā (sī. pī.)] tai troškimas vedantis į pakartotiną būtį, nandirāgasahagatā susijęs su džiugesiu ir geismu, tatratatrābhinandinī siekiantis džiugesio tai šian, tai ten, seyyathidaṃ [seyyathīdaṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)] – tai yra: kāmataṇhā juslinių malonumų troškimas, bhavataṇhā būties troškimas, vibhavataṇhā nebūties troškimas. Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ – Ogi, vienuoliai, štai kentėjimo išnykimo taurioji tiesa: yo tassāyeva taṇhāya tai yra to troškimo asesavirāganirodho visiškas užgesimas ir išnykimas, cāgo [jo] atmetimas, paṭinissaggo atsisakymas, mutti išsilavinimas [nuo jo], anālayo [jo] nepriėmimas. Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhagāminī paṭipadā [422] ariyasaccaṃ – Ogi, vienuoliai, štai kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą taurioji tiesa: ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ – tai yra taurusis aštuonialypis kelias, tai yra: sammādiṭṭhi…pe… sammāsamādhi teisingas požiūris…teisingas susitelkimas.

“‘Idaṃ dukkhaṃ ariyasacca’nti “Tai yra kentėjimo taurioji tiesa,” - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, ankščiau negirdėtų dalykų manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññeyya’nti “Tagi kentėjimo taurioji tiesa turi būti visiškai suprasta,” - me, bhikkhave, pubbe…pe… udapādi toks, vienuoliai, anksčiau… atsirado šviesa. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññāta’nti “Tagi kentėjimo taurioji tiesa yra visiškai suprasta,” - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, ankščiau negirdėtų dalykų manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa.

“‘Idaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasacca’nti “Tai yra kentėjimo priežasties taurioji tiesa,“ - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, ankščiau negirdėtų dalykų manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ pahātabba’nti “Tagi kentėjimo priežasties taurioji tiesa turi būti pašalinta,” - me, bhikkhave, pubbe…pe… udapādi taip, vienuoliai anksčiau… atsirado. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ pahīna’nti “Tagi kentėjimo priežasties taurioji tiesa yra pašalinta,” - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, ankščiau negirdėtų dalykų manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa.

“‘Idaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasacca’nti “Tai yra kentėjimo išnykimo taurioji tiesa,” - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, ankščiau negirdėtų dalykų manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ sacchikātabba’nti “Tagi kentėjimo išnykimo taurioji tiesa turi būti pažinta,” - me, bhikkhave, pubbe…pe… udapādi taip, vienuoliai anksčiau… atsirado. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ sacchikata’nti “Tagi kentėjimo išnykimo taurioji tiesa yra pažinta,“ - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, ankščiau negirdėtų dalykų manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa.

“‘Idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasacca’nti “Tai yra kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą taurioji tiesa,” - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, ankščiau negirdėtų dalykų manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa. Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ bhāvetabba’nti “Tagi kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą taurioji tiesa turi būti išvystyta,” - me, bhikkhave, pubbe…pe… udapādi taip, vienuoliai, anksčiau… atsirado. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ bhāvita’nti “Tagi kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą taurioji tiesa yra išvystyta,” - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, ankščiau negirdėtų dalykų manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa.

“Yāvakīvañca me, bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu Ir iki tol, vienuoliai, kol mano šių keturių tauriųjų tiesų evaṃ tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ žinojimas ir matymas tokių kokios jos iš tikrųjų yra šiais trimis metodais, dvylika būdų na suvisuddhaṃ ahosi nebuvo visiškai išgrynintas, neva tāvāhaṃ, bhikkhave[423], aš, vienuoliai, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya ‘anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti paccaññāsiṃ[abhisambuddho paccaññāsiṃ (sī. syā. kaṃ.)] nesiskelbiau pasauliui su jo dėvais, su Mara, Brahma, su atsiskyrėlių ir brahmanų karta, su jo valdovais ir [jų] žmonėmis pasiekęs neprilygstamo tobulo atbudimo.

“Yato ca kho me, bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu Ir tik tada, vienuoliai, kai mano šių keturių tauriųjų tiesų evaṃ tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ žinojimas ir matymas tokiomių kokios jos iš tikrųjų yra šiais trimis metodais, dvylika būdų suvisuddhaṃ ahosi buvo visiškai išgrynintas, athāhaṃ, bhikkhave, aš, vienuoliai, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya ‘anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti paccaññāsiṃ paskelbiau pasauliui su jo dėvais, su Mara, Brahma, su atsiskyrėlių ir brahmanų karta, su jo valdovais ir [jų] žmonėmis pasiekęs neprilygstamo tobulo atbudimo. Ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādi – Atsirado manyje žinojimas ir matymas: ‘akuppā me vimutti [cetovimutti (sī. pī.)] “Įtvirtintas mano išsilaisvinimas [proto išsilavinimas], ayamantimā jāti šis gimimas yra paskutinis, natthidāni punabbhavo’”ti nuo šiol nebebus besikartojančios būties.” Idamavoca bhagavā. Tai pasakė Palaimintasis. Attamanā pañcavaggiyā bhikkhū Pamalonintas vienuolių penketukas bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti džiaugėsi Palaimintojo kalba.

Imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne Bet tuo pat metų kai buvo duodamas šis išaiškinimas, išdėstymas āyasmato koṇḍaññassa virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi – atsirado gerbiamo Kondanjos nesuterštas, tyras Dharmos matymas: “yaṃ kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ nirodhadhamma”nti “Visa tai kas turi prigimti atsirasti, turi prigimti išnykti“.

Pavattite ca pana bhagavatā dhammacakke Ir Palaimintajam pasukus Dharmos ratą bhummā devā saddamanussāvesuṃ – žemės dėvai sušuko: “etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ “Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis pasuko šį neprilygstamą Dharmos ratą, appaṭivattiyaṃ kurio negali pasukti atgal samaṇena vā brāhmaṇena vā nei atsiskyrėliai, nei brahmanai, devena vā mārena vā nei dėvai, nei Mara, brahmunā vā kenaci vā lokasmi”nti nei Brahma, nei dar kas nors pasaulyje. Bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā Išgirdę žemės dėvų šauksmą cātumahārājikā devā saddamanussāvesuṃ – Keturių didžiųjų karalių sferos dėvai sušuko: “etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ “Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis pasuko šį neprilygstamą Dharmos ratą, appaṭivattiyaṃ kurio negali pasukti atgal samaṇena vā brāhmaṇena vā nei atsiskyrėliai, nei brahmanai, devena vā mārena vā nei dėvai, nei Mara, brahmunā vā kenaci vā lokasmi”nti nei Brahma, nei dar kas nors pasaulyje.” Cātumahārājikānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā tāvatiṃsā devā Išgirdę Keturių didžiųjų karalių sferos dėvų šauksmą Trisdešimt trijų sferos dėvai… …pe…yāmā devā Yama sferos dėvai… …pe…tusitā devā Pasitenkinimo sferos dėvai… …pe… nimmānaratī devā Kūrimo džiaugsmo sferos dėvai… …pe… paranimmitavasavattī devā Džiaugsmo kitų kūriniais sferos dėvai… …pe… brahmakāyikā devā saddamanussāvesuṃ – Brahmų grupės dėvai sušuko: “etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ “Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis pasuko šį neprilygstamą Dharmos ratą, appaṭivattiyaṃ kurio negali pasukti atgal samaṇena vā brāhmaṇena vā nei atsiskyrėliai, nei brahmanai, devena vā mārena vā nei dėvai, nei Mara, brahmunā vā kenaci vā lokasmi”nti nei Brahma, nei dar kas nors pasaulyje.”

Itiha tena khaṇena Tada gi, tuo pačiu momentu, (tena layena tą pačią sekundę) [( ) natthi (sī. syā. kaṃ.)] tena muhuttena tą pačią akimirką yāva brahmalokā saddo abbhuggacchi šauksmas nukeliavo iki brahmų pasaulio. Ayañca dasasahassilokadhātu Ir ši dešimties tūkstančių pasaulių sistema saṅkampi sudribo, sampakampi sudrebėjo, sampavedhi stipriai suvirpėjo, appamāṇo ca uḷāro obhāso loke pāturahosi, ir buvo matoma pasaulyje begalinė nuostabi šviesa atikkamma devānaṃ devānubhāvanti pranokstanti dėvų dievišką didingumą.

Atha kho bhagavā Ir tada gi Palaimintasis imaṃ udānaṃ udānesi – ištarė šiuos iškilmingus žodžius: “aññāsi vata, bho, koṇḍañño “Kondanja tikrai suprato, aññāsi vata, bho, koṇḍañño”ti Kondanja tikrai suprato!” Iti hidaṃ āyasmato koṇḍaññassa Ir dėl to gerbiamojo Kondanjos ‘aññāsikoṇḍañño’ tveva nāmaṃ ahosīti vardu tapo Anjasikondanjas.