Nežinojimas (Avijjāsuttaṃ, AN10.II.ii.1)

Home > Vertimai > Avijjasuttam

— Vienuoliai, yra sakoma, kad neįmanoma nurodyti nežinojimo pradinio taško [sakant]: „Prieš tai nežinojimo nebuvo, o tada, vėliau, atsirado.“ Bet vis dėl to įmanoma nurodyti: „Štai nežinojimo priežastis.“

Vienuoliai, aš sakau, kad nežinojimas turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra nežinojimo maitinimas? Pasakytina: penkios kliūtys. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad penkios kliūtys turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra penkių kliūčių maitinimas? Pasakytina: trys blogi elgesiai. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad trys blogi elgesiai turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra trijų blogų elgesių maitinimas? Pasakytina: juslinių gebėjimų nesutvardymas. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad juslinių gebėjimų nesutvardymas turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra juslinių gebėjimų nesutvardymo maitinimas? Pasakytina: atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimas. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimas turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimo maitinimas? Pasakytina: nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimas. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimas turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimo maitinimas? Pasakytina: tikėjimo nebuvimas. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad tikėjimo nebuvimas turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra tikėjimo nebuvimo maitinimas? Pasakytina: geros Dharmos negirdėjimas. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad geros Dharmos negirdėjimas turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra geros Dharmos negirdėjimo maitinimas? Pasakytina: nebendravimas su gerais žmoniemis.

Taip, vienuoliai, kai nebendravimas su gerais žmoniemis yra įgyvendintas, jis įgyvendina geros Dharmos negirdėjimą; kai geros Dharmos negirdėjimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina tikėjimo nebuvimą; kai tikėjimo nebuvimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimą; kai nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimą; kai atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina juslinių gebėjimų nesutvardymą; kai juslinių gebėjimų nesutvardymas yra įgyvendintas, jis įgyvendina tris blogus elgesius; kai trys blogi elgesiai yra įgyvendinti, jie įgyvendina penkias kliūtis; kai penkios kliūtys yra įgyvendintos, jos įgyvendina nežinojimą. Štai toks yra nežinojimo maitinimas ir toks jo įgyvendinimas.

Vienuoliai, kai virš kalno dideliais lašais lyja lietus, bėgantis, tekantis žemyn vanduo pildo kalno papėdėje esančias įdubas. Tuomet kai kalno papėdėje esančios įdubos yra pilnos, jos pildo mažus tvenkinius; kai maži tvenkiniai yra pilni, jie pildo didelius tvenkinius, kai dideli tvenkiniai yra pilni jie pildo mažas upes, kai mažos upės yra pilnos, jos pildo dideles upes; kai didelės upės yra pilnos, jos pildo didį vandenyną. Štai toks yra didžio vandenyno maitinimas ir toks jo pildymas.

Lygiai gi, vienuoliai, taip, kai nebendravimas su gerais žmoniemis yra įgyvendintas, jis įgyvendina geros Dharmos negirdėjimą; kai geros Dharmos negirdėjimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina tikėjimo nebuvimą; kai tikėjimo nebuvimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimą; kai nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimą; kai atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina juslinių gebėjimų nesutvardymą; kai juslinių gebėjimų nesutvardymas yra įgyvendintas, jis įgyvendina tris blogus elgesius; kai trys blogi elgesiai yra įgyvendinti, jie įgyvendina penkias kliūtis; kai penkios kliūtys yra įgyvendintos, jos įgyvendina nežinojimą. Štai toks yra nežinojimo maitinimas ir toks jo įgyvendinimas.

Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad išsilaisvinimas išmintimi turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra išsilaisvinimo išmintimi maitinimas? Pasakytina: septyni atbudimo veiksniai. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad septyni atbudimo veiksniai turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra septynių atbudimo veiksnių maitinimas? Pasakytina: keturi atidumo įsteigimai. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad keturi atidumo įsteigimai turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra keturių atidumo įsteigimų maitinimas? Pasakytina: trys geri elgesiai. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad trys geri elgesiai turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra trijų gerų elgesių maitinimas? Pasakytina: juslinių gebėjimų sutvardymas. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad juslinių gebėjimų sutvardymas turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra juslinių gebėjimų sutvardymo maitinimas? Pasakytina: atidumas ir aiškus supratimas. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad atidumas ir aiškus supratimas turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra atidumo ir aiškaus supratimo maitinimas? Pasakytina: nuodugnus dėmėjimasis. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad nuodugnus dėmėjimasis turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra nuodugnaus dėmėjimosi maitinimas? Pasakytina: tikėjimas. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad tikėjimas turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra tikėjimo maitinimas? Pasakytina: geros Dharmos girdėjimas. Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad geros Dharmos girdėjimas turi maitinimą, nėra be maitinimo. Ir kas yra geros Dharmos girdėjimo maitinimas? Pasakytina: bendravimas su gerais žmoniemis.

Taip, vienuoliai, kai bendravimas su gerais žmoniemis yra įgyvendintas, jis įgyvendina geros Dharmos girdėjimą; kai geros Dharmos girdėjimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina tikėjimą; kai tikėjimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina nuodugnų dėmėjimąsi; kai nuodugnus dėmėjimasis yra įgyvendintas, jis įgyvendina atidumą ir aiškų supratimą; kai atidumas ir aiškus supratimas yra įgyvendinti, jie įgyvendina juslinių gebėjimų sutvardymą; kai juslinių gebėjimų sutvardymas yra įgyvendintas, jis įgyvendina tris gerus elgesius; kai trys geri elgesiai yra įgyvendinti, jie įgyvendina keturius atidumo įsteigimus; kai keturi atidumo įsteigimai yra įgyvendinti, jie įgyvendina septynius atbudimo veiksnius; kai septyni atbudimo veiksniai yra įgyvendinti, jie įgyvendina išsilaisvinimą išmintimi. Štai toks yra išsilaisvinimo išmintimi maitinimas ir toks jo įgyvendinimas.

Vienuoliai, kai virš kalno dideliais lašais … Štai toks yra didžio vandenyno maitinimas ir toks jo pildymas.

Lygiai gi, vienuoliai, taip, kai bendravimas su gerais žmoniemis yra įgyvendintas, jis įgyvendina geros Dharmos girdėjimą; kai geros Dharmos girdėjimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina tikėjimą; kai tikėjimas yra įgyvendintas, jis įgyvendina nuodugnų dėmėjimąsi; kai nuodugnus dėmėjimasis yra įgyvendintas, jis įgyvendina atidumą ir aiškų supratimą; kai atidumas ir aiškus supratimas yra įgyvendinti, jie įgyvendina juslinių gebėjimų sutvardymą; kai juslinių gebėjimų sutvardymas yra įgyvendintas, jis įgyvendina tris gerus elgesius; kai trys geri elgesiai yra įgyvendinti, jie įgyvendina keturius atidumo įsteigimus; kai keturi atidumo įsteigimai yra įgyvendinti, jie įgyvendina septynius atbudimo veiksnius; kai septyni atbudimo veiksniai yra įgyvendinti, jie įgyvendina išsilaisvinimą išmintimi. Štai toks yra išsilaisvinimo išmintimi maitinimas ir toks jo įgyvendinimas.

Avijjāsuttaṃ (Nežinojimas, AN10.II.ii.1)

61. “Purimā[113], bhikkhave, koṭi na paññāyati avijjāya – Vienuoliai, neįmanoma nurodyti nežinojimo pradinio taško, ‘ito pubbe avijjā nāhosi, „Prieš tai nežinojimo nebuvo, atha pacchā samabhavī’ti. o tada, vėliaiu, atsirado.“ - Evañcetaṃ, bhikkhave, vuccati, taip, vienuoliai, sakoma. atha ca pana paññāyati – Bet vis dėl to įmanoma nurodyti, ‘idappaccayā avijjā’ti. „Štai nežinojimo priežastis.“

Avijjampāhaṃ [avijjampahaṃ (sī. syā.)], bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš sakau, kad nežinojimas turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro avijjāya? Ir kas yra nežinojimo maitinimas? ‘Pañca nīvaraṇā’tissa vacanīyaṃ. Pasakytina: penkios kliūtys. Pañcapāhaṃ, bhikkhave, nīvaraṇe sāhāre vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad penkios kliūtys turi maitinimą, no anāhāre. nėra be maitinimo. Ko cāhāro pañcannaṃ nīvaraṇānaṃ? Ir kas yra penkių kliūčių maitinimas? ‘Tīṇi duccaritānī’tissa vacanīyaṃ. Pasakytina: trys blogi elgesiai. Tīṇipāhaṃ, bhikkhave, duccaritāni sāhārāni vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad trys blogi elgesiai turi maitinimą, no anāhārāni. nėra be maitinimo. Ko cāhāro tiṇṇaṃ duccaritānaṃ? Ir kas yra trijų blogų elgesių maitinimas? ‘Indriyaasaṃvaro’tissa vacanīyaṃ. Pasakytina: juslinių gebėjimų nesutvardymas. Indriyaasaṃvarampāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad juslinių gebėjimų nesutvardymas turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro indriyaasaṃvarassa? Ir kas yra juslinių gebėjimų nesutvardymo maitinimas? ‘Asatāsampajañña’ntissa vacanīyaṃ. Pasakytina: atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimas. Asatāsampajaññampāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimas turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro asatāsampajaññassa? Ir kas yra atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimo maitinimas? ‘Ayonisomanasikāro’tissa vacanīyaṃ. Pasakytina: nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimas. Ayonisomanasikārampāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad nuodugnaus dėmėjimosis nebuvimas turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro ayonisomanasikārassa? Ir kas yra nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimo maitinimas? ‘Assaddhiya’ntissa vacanīyaṃ. Pasakytina: tikėjimo nebuvimas. Assaddhiyampāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad tikėjimo nebuvimas turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro assaddhiyassa? Ir kas yra tikėjimo nebuvimo maitinimas? ‘Asaddhammassavana’ntissa vacanīyaṃ. Pasakytina: geros Dharmos negirdėjimas. Asaddhammassavanampāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad geros Dharmos negirdėjimas turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro asaddhammassavanassa? Ir kas yra geros Dharmos negirdėjimo maitinimas? ‘Asappurisasaṃsevo’tissa vacanīyaṃ. Pasakytina: nebendravimas su gerais žmoniemis.

Iti kho, bhikkhave, Taip, vienuoliai, asappurisasaṃsevo paripūro kai nebendravimas su gerais žmoniemis yra įgyvendintas, asaddhammassavanaṃ paripūreti, jis įgyvendina geros Dharmos negirdėjimą, asaddhammassavanaṃ paripūraṃ kai geros Dharmos negirdėjimas yra įgyvendintas assaddhiyaṃ paripūreti, jis įgyvendina tikėjimo nebuvimą, assaddhiyaṃ paripūraṃ kai tikėjimo nebuvimas yra įgyvendintas ayonisomanasikāraṃ paripūreti, jis įgyvendina nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimą, ayonisomanasikāro paripūro kai nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimas yra įgyvendintas asatāsampajaññaṃ paripūreti, jis įgyvendina atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimą, asatāsampajaññaṃ paripūraṃ kai atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimas yra įgyvendintas indriyaasaṃvaraṃ [114] paripūreti, jis įgyvendina juslinių gebėjimų nesutvardymą, indriyaasaṃvaro paripūro kai juslinių gebėjimų nesutvardymas yra įgyvendintas tīṇi duccaritāni paripūreti, jis įgyvendina tris blogus elgesius, tīṇi duccaritāni paripūrāni kai trys blogi elgesiai yra įgyvendinti pañca nīvaraṇe paripūrenti, jie įgyvendina penkias kliūtis, pañca nīvaraṇā paripūrā kai penkios kliūtys yra įgyvendintos, avijjaṃ paripūrenti. jos įgyvendina nežinojimą. Evametissā avijjāya āhāro hoti, evañca pāripūri. Štai toks yra nežinojimo maitinimas ir toks jo įgyvendinimas.

Seyyathāpi, bhikkhave, Panašiai, vienuoliai, kaip kai uparipabbate thullaphusitake deve vassante ( ) [(galagalāyante) (sī.), (gaḷagaḷāyante) (syā.)] virš kalno dideliais lašais lyja lietus, taṃ udakaṃ yathāninnaṃ pavattamānaṃ bėgantis, tekantis žemyn vanduo pabbatakandarapadarasākhā paripūreti, pildo kalno papėdėje esančias įdubas, pabbatakandarapadarasākhā paripūrā [tuomet] kai kalno papėdėje esančios įdubos yra pilnos, kusobbhe [kussubbhe (sī.), kusubbhe (syā.), kusombhe (ka.) a. ni. 3.96] paripūrenti. jos pildo mažus tvenkinius. Kusobbhā paripūrā Kai maži tvenkiniai yra pilni, mahāsobbhe [mahāsombhe (ka.)] paripūrenti, jie pildo didelius tvenkinius, mahāsobbhā paripūrā kai dideli tvenkiniai yra pilni, kunnadiyo paripūrenti, jie pildo mažas upes, kunnadiyo paripūrā pripildytos kai mažos upės yra pilnos, mahānadiyo paripūrenti, jos pildo dideles upes, mahānadiyo paripūrā kai didelės upės yra pilnos, mahāsamuddaṃ sāgaraṃ paripūrenti; jos pildo didį vandenyną. evametassa mahāsamuddassa sāgarassa āhāro hoti, evañca pāripūri. Štai toks yra didžio vandenyno maitinimas ir toks jo pildymas.

Evamevaṃ kho, bhikkhave, Lygiai gi, vienuoliai, taip asappurisasaṃsevo paripūro kai nebendravimas su gerais žmoniemis yra įgyvendintas, asaddhammassavanaṃ paripūreti, jis įgyvendina geros Dharmos negirdėjimą, asaddhammassavanaṃ paripūraṃ kai geros Dharmos negirdėjimas yra įgyvendintas, assaddhiyaṃ paripūreti, jis įgyvendina tikėjimo nebuvimą, assaddhiyaṃ paripūraṃ kai tikėjimo nebuvimas yra įgyvendintas, ayonisomanasikāraṃ paripūreti, jis įgyvendina nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimą, ayonisomanasikāro paripūro kai nuodugnaus dėmėjimosi nebuvimas yra įgyvendintas, asatāsampajaññaṃ paripūreti, jis įgyvendina atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimą, asatāsampajaññaṃ paripūraṃ kai atidumo ir aiškaus supratimo nebuvimas yra įgyvendintas, indriyaasaṃvaraṃ paripūreti, jis įgyvendina juslinių gebėjimų nesutvardymą, indriyaasaṃvaro paripūro kai juslinių gebėjimų nesutvardymas yra įgyvendintas, tīṇi duccaritāni paripūreti, jis įgyvendina tris blogus elgesius, tīṇi duccaritāni paripūrāni kai trys blogi elgesiai yra įgyvendinti, pañca nīvaraṇe paripūrenti, jie įgyvendina penkias kliūtis, pañca nīvaraṇā paripūrā kai penkios kliūtys yra įgyvendintos, avijjaṃ paripūrenti. jos įgyvendina nežinojimą. Evametissā avijjāya āhāro hoti, evañca pāripūri. Štai toks yra nežinojimo maitinimas ir toks jo įgyvendinimas.

Vijjāvimuttimpāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad išsilaisvinimas išmintimi turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro vijjāvimuttiyā? Ir kas yra išsilaisvinimo išmintimi maitinimas? ‘Satta bojjhaṅgā’tissa vacanīyaṃ. Pasakytina: septyni atbudimo veiksniai. Sattapāhaṃ, bhikkhave, bojjhaṅge sāhāre vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad septyni atbudimo veiksniai turi maitinimą, no anāhāre. nėra be maitinimo. Ko cāhāro sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ? Ir kas yra septynių atbudimo veiksnių maitinimas? ‘Cattāro satipaṭṭhānā’tissa vacanīyaṃ. Pasakytina: keturi atidumo įsteigimai. Cattāropāhaṃ, bhikkhave, satipaṭṭhāne sāhāre vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad keturi atidumo įsteigimai turi maitinimą, no anāhāre. nėra be maitinimo. Ko cāhāro catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ? Ir kas yra keturių atidumo įsteigimų maitinimas? ‘Tīṇi sucaritānī’tissa [115] vacanīyaṃ. Pasakytina: trys geri elgesiai. Tīṇipāhaṃ, bhikkhave, sucaritāni sāhārāni vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad trys geri elgesiai turi maitinimą, no anāhārāni. nėra be maitinimo. Ko cāhāro tiṇṇaṃ sucaritānaṃ? Ir kas yra trijų gerų elgesių maitinimas? ‘Indriyasaṃvaro’tissa vacanīyaṃ. Pasakytina: juslinių gebėjimų sutvardymas. Indriyasaṃvarampāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad juslinių gebėjimų sutvardymas turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro indriyasaṃvarassa? Ir kas yra juslinių gebėjimų sutvardymo maitinimas? ‘Satisampajañña’ntissa vacanīyaṃ. Pasakytina: atidumas ir aiškaus supratimas. Satisampajaññampāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad atidumas ir aiškaus supratimas turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro satisampajaññassa? Ir kas yra atidumo ir aiškaus supratimo maitinimas? ‘Yonisomanasikāro’tissa vacanīyaṃ. Pasakytina: nuodugnus dėmėjimasis. Yonisomanasikārampāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad nuodugnus dėmėjimasis turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro yonisomanasikārassa? Ir kas yra nuodugnaus dėmėjimosi maitinimas? ‘Saddhā’tissa vacanīyaṃ. Pasakytina: tikėjimas. Saddhampāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad tikėjimas turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro saddhāya? Ir kas yra tikėjimo maitinimas? ‘Saddhammassavana’ntissa vacanīyaṃ. Pasakytina: geros Dharmos girdėjimas. Saddhammassavanampāhaṃ, bhikkhave, sāhāraṃ vadāmi, Vienuoliai, aš taip pat sakau, kad geros Dharmos girdėjimas turi maitinimą, no anāhāraṃ. nėra be maitinimo. Ko cāhāro saddhammassavanassa? Ir kas yra geros Dharmos girdėjimo maitinimas? ‘Sappurisasaṃsevo’tissa vacanīyaṃ. Pasakytina: bendravimas su gerais žmoniemis.

Iti kho, bhikkhave, Taipgi, vienuoliai, sappurisasaṃsevo paripūro kai bendravimas su gerais žmoniemis yra įgyvendintas, saddhammassavanaṃ paripūreti, jis įgyvendina geros Dharmos girdėjimą, saddhammassavanaṃ paripūraṃ kai geros Dharmos girdėjimas yra įgyvendintas, saddhaṃ paripūreti, jis įgyvendina tikėjimą, saddhā paripūrā kai tikėjimas yra įgyvendintas, yonisomanasikāraṃ paripūreti, jis įgyvendina nuodugnų dėmėjimąsi, yonisomanasikāro paripūro kai nuodugnus dėmėjimasis yra įgyvendintas, satisampajaññaṃ paripūreti, jis įgyvendina atidumą ir aiškų supratimą, satisampajaññaṃ paripūraṃ kai atidumas ir aiškus supratimas yra įgyvendintas, indriyasaṃvaraṃ paripūreti, jis įgyvendina juslinių gebėjimų sutvardymą, indriyasaṃvaro paripūro kai juslinių gebėjimų sutvardymas yra įgyvendintas, tīṇi sucaritāni paripūreti, jis įgyvendina tris gerus elgesius, tīṇi sucaritāni paripūrāni kai trys geri elgesiai yra įgyvendinti, cattāro satipaṭṭhāne paripūrenti, jie įgyvendina keturis atidumo įsteigimus, cattāro satipaṭṭhānā paripūrā kai keturi atidumo įsteigimai yra įgyvendinti, satta bojjhaṅge paripūrenti, jie įgyvendina septynis atbudimo veiksnius, satta bojjhaṅgā paripūrā kai septyni atbudimo veiksniai yra įgyvendinti, vijjāvimuttiṃ paripūrenti; jie įgyvendina išsilaisvinimą išmintimi; evametissā vijjāvimuttiyā āhāro hoti, evañca pāripūri. Štai toks yra išsilaisvinimo išmintimi maitinimas ir toks jo įgyvendinimas.

Seyyathāpi, bhikkhave, Panašiai, vienuoliai, kaip kai uparipabbate thullaphusitake deve vassante virš kalno dideliais lašais lyja lietus, taṃ udakaṃ yathāninnaṃ pavattamānaṃ bėgantis, tekantis žemyn vanduo pabbatakandarapadarasākhā paripūreti, pildo kalno papėdėje esančias įdubas, pabbatakandarapadarasākhā paripūrā [tuomet] kai kalno papėdėje esančios įdubos yra pilnos kusobbhe paripūrenti. jos pildo mažus tvenkinius. Kusobbhā paripūrā Kai maži tvenkiniai yra pilni mahāsobbhe paripūrenti, jie pildo didelius tvenkinius, mahāsobbhā paripūrā kai dideli tvenkiniai yra pilni kunnadiyo paripūrenti, jie pildo mažas upes, kunnadiyo paripūrā pripildytos kai mažos upės yra pilnos mahānadiyo paripūrenti, jos pildo dideles upes, mahānadiyo paripūrā kai didelės upės yra pilnos mahāsamuddaṃ [116] sāgaraṃ paripūrenti; jos pildo didį vandenyną; evametassa mahāsamuddassa sāgarassa āhāro hoti, evañca pāripūri. Štai toks yra didžio vandenyno maitinimas ir toks jo pildymas.

Evamevaṃ kho, bhikkhave, Lygiai gi, vienuoliai, taip, sappurisasaṃsevo paripūro kai nebendravimas su gerais žmoniemis yra įgyvendintas, saddhammassavanaṃ paripūreti, jis įgyvendina geros Dharmos girdėjimą, saddhammassavanaṃ paripūraṃ kai geros Dharmos girdėjimas yra įgyvendintas, saddhaṃ paripūreti, jis įgyvendina tikėjimą, saddhā paripūrā kai tikėjimas yra įgyvendintas, yonisomanasikāraṃ paripūreti, jis įgyvendina nuodugnų dėmėjimąsi yonisomanasikāro paripūro kai nuodugnus dėmėjimasis yra įgyvendintas, satisampajaññaṃ paripūreti, jis įgyvendina atidumą ir aiškų supratimą, satisampajaññaṃ paripūraṃ kai atidumas ir aiškus supratimas yra įgyvendintas, indriyasaṃvaraṃ paripūreti, jis įgyvendina juslinių gebėjimų sutvardymą, indriyasaṃvaro paripūro kai juslinių gebėjimų sutvardymas yra įgyvendintas, tīṇi sucaritāni paripūreti, jis įgyvendina tris gerus elgesius, tīṇi sucaritāni paripūrāni kai trys geri elgesiai yra įgyvendinti, cattāro satipaṭṭhāne paripūrenti, jie įgyvendina keturis atidumo įsteigimus, cattāro satipaṭṭhānā paripūrā kai keturi atidumo įsteigimai yra įgyvendinti, satta bojjhaṅge paripūrenti, jie įgyvendina septynis atbudimo veiksnius, satta bojjhaṅgā paripūrā kai septyni atbudimo veiksniai yra įgyvendinti, vijjāvimuttiṃ paripūrenti; jie įgyvendina išsilaisvinimą išmintimi; evametissā vijjāvimuttiyā āhāro hoti, evañca pāripūrī”ti. Štai toks yra išsilaisvinimo išmintimi maitinimas ir toks jo įgyvendinimas.